vlag2

phof

Op woensdag 22 februari ontvingen we het treurige nieuws dat de voorzitter van ons gilde Peter van ’t Hof op 81-jarige leeftijd was overleden.

Sinds 2010 was Peter voorzitter/1e gildemeester van het Sint Sebastianusgilde. Vol overgave ging hij aan de slag om oude tradities in ere te herstellen zoals de uitbreiding van het koningszilver met een nieuwe gaai, de restauratie van de gildetrommel en de vervanging van het Sint Sebastianus beeld in de kerk.
Peter was ook de bedenker en organisator van het onvergetelijke 475-jarige jubileumfeest in 2002. Het wegvallen van deze kwaliteiten voor ons komende jubileum is dan ook een groot gemis.

We wensen Dolly, de (klein)kinderen en familie heel veel sterkte toe met dit enorme verlies.

Het bestuur

Afgelopen Bastianus dinsdagavond werd in een bomvol clublokaal de officiersplaats van luitenant geveild.

Voorzitter Peter v/t Hof begon om 22.00 uur met het hoogste bod, tot nu toe 1075 liter.
Er was genoeg animo voor deze functie. Na een korte pauze ging het bieden weer verder en uiteindelijk, met een bod van 2900 liter, was het Paul Peters die het hoogste bod uitbracht.

Paul volgde hiermee Jan Timmermans op die wegens vertrek uit Arcen deze plaats niet meer aan kon houden.

paulp

Luitenant Paul Peters

Paul is geen onbelende bij het gilde: We hebben al enkele keren een beroep op hem kunnen doen met advies over regels en statuten.

We feliciteren Paul met zijn verworven rang en wensen het veel plezier en vreugde toe als luitenant bij ons gilde.