Beste gildebroeder,stsebastian cor gr

Langs deze weg willen wij jullie laten weten dat we met pijn in ons hart hebben moeten besluiten om de viering van ons traditionele Bastianusfeest 2021 niet door te laten gaan.

Door alle beperkingen en de regelgeving omtrent het Corona-virus, is het in onze ogen onmogelijk om een gezellige en veilige Bastianus te kunnen organiseren.

Verder zullen de bodes in het begin van het nieuwe jaar jullie niet thuis bezoeken om de uitnodiging voor de jaarvergadering aan te kondigen en het innen van de contributie.

We zullen jullie via onze website op de hoogte houden.

Blijf allemaal gezond en hopelijk tot het vogelschieten.

Met vriendelijke gildegroet,
De gildemeesters

 

 

 

Afgelopen zondag 7 september heeft het St. Sebastianus Gilde haar 3 jaarlijkse vogelschieten gehouden.

Onder begeleiding van de Koninklijke Harmonie / tamboerkorps en het St. Petrus en Paulusgilde trokken de gildebroeders naar het schietterrein aan de Lange Heg.

De voorzitter bedankte de koning Ger Kuijpers en koningsknecht Hans Reutelingsperger voor hun inzet de afgelopen 3 jaren. Hierna werden de koning en knecht van hun versierselen ontdaan.

CAM00009

  Klaar voor de nieuwe koning

Vervolgens las de voorzitter de verplichtingen van de koning aan de deelnemers voor en kon het schieten beginnen.

CAM00010

Het deelnemersveld 

Een twaalftal gildebroeders ging de strijd met elkaar aan voor deze felbegeerde functie.

Uiteindelijk lukte het Jan Derks na 171 schoten het laatste stuk van de vogel naar beneden te halen.

CAM00011

Komt dat schot!

De nieuwe "Loyse" koning wees Sjaak Rheiter als zijn knecht aan.

jan sjaak

Jan heeft dit keer genne Kuluut in de hand

 

 

Met het nieuwe koningspaar trok het hele gezelschap via het Raadhuisplein

...

Op donderdag 24 april hebben we een bezoek gebracht aan ons erelid en ex 2e Gildemeester Paul van Boven.
Paul was erg verrast toen we hem verzochten ons te begeleiden naar ons clublokaal.
Bij café Rayer stond de familie van Paul en afgevaardigden van de voetbalclub, carnavals- en postzegelvereniging ons op te wachten.
Kort daarop verscheen burgemeester A. Scholten die namens de koning Paul benoemde tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.

Met een hapje en een drankje werd deze feestelijke dag nog erg gezellig.

paul004
Foto's

 

 

Het St. Sebastianusgilde heeft afscheid moeten nemen van: 

 

Overleden Naam Leeftijd Lid sinds
       
 9 mei Martien Renkens 57 jaar 1983
 19 oktober Hay Haelermans 72 jaar 1968
 29 oktober Dieter Reinders 81 jaar 1962