vlag2

Op onze laatste ledenvergadering is onze gildebroeder Ed Hegger unaniem gekozen tot onze nieuwe gildemeester.
Ed volgt hiermee Lot Knelissen op die na 21 jaar aangaf zijn functie over te willen dragen.
Lot  ontving voor zijn verdiensten een oorkonde van de voorzitter. Tijdens een korte toespraak vertelde Lot dat hij ontzettend trots was en het een eer vond om deze functie te mogen vervullen. Hij bedankte iedereen voor het vertrouwen en ontving een staande ovatie vanuit de zaal.

lot ed

Tijdens de laatste ledenvergadering werd  Jos van Rijswijck in het zonnetje gezet vanwege zijn 50 jarig jubileum met zijn functie als Tamboer Maître.
Jos  ontving hiervoor namens het gilde een zilveren herdenkingsschild uit handen van oze voorzitter.

jos

Jos van Rijswijck met zijn zilveren schild

Ger Albers

Ook onze ere-officier Ger Albers was 50 jaar bij het officierenkorps. 
Ger trad, net als Jos, in 1972 toe tot het officierskorps als tamboer. in 2013 werd hij benoemd als ere-officier.
Tijdens de officiersvergadering ontving Ger hiervoor een herinneringsspeld.