vlag2

Het Sint Sebastianusgilde Arcen ( “de alde gild” ) heeft een lange en rijke traditie.
Opgericht in 1527 ter bescherming van kerk en dorp tegen plunderaars.
Het gilde bestaat echter al veel langer, want met zekerheid is bekend, dat de Arcense schutters door het Sint Antoniusgilde van Geldern (DLD) reeds in 1478 werden uitgenodigd om aldaar op de zondag voor Pinksteren te komen schieten en door het stadsbestuur, Magistraat, getrakteerd werden op een vat bier.
Waarom als oprichtingsdatum 1527 is aangehouden weet niemand.

Uit de oudste bewaard gebleven statuten uit het jaar 1681 blijkt dat de “hoofelijcke Broederschap onder de titel ende voorspraeck van den St.Sebastianus, martelaar, voor hondert ende meerdere jaeren” werd opgericht in de “parochiale kercke van de vestong van Arcen” waarin tot 1892 een Sebastianusaltaar is geweest.

Door grote branden die in 1611 en 1681 Arcen geteisterd hebben zijn zeer waarschijnlijk oudere statuten verloren gegaan. Het Sint Sebastianusgilde Arcen had een overwegend godsdienstig karakter.
Het had in de kerk een eigen altaar en heeft nu nog H. Missen op de quatertemperdagen en een plechtige hoogmis op de feestdag van de H.Sint Sebastianus.


Het naamsfeest wordt altijd gevierd op of na de maandag na 20 januari. De leden zijn gehuwde of duurzaam samenwonende mannen, weduwnaars of vrijgezellen boven de dertig jaar en woonachtig in het kerkdorp Arcen.
Het gilde werkt van oudsher mee aan een fatsoenlijke begrafenis van overleden gildeleden en wel door uitkering van een geldbedrag waarvan de grootte bij huishoudelijk reglement is vastgelegd. hoed sjerp2Het bestuur bestaat uit vijf gildemeesters aangevuld met 20 officieren. Gildemeesters worden uit de leden voor de duur van vijf jaar gekozen.
De officiersfuncties worden verkocht en wel levenslang. Het bieden geschied in liters bier in veelvouden van 25 liter en tegen een prijs van een euro per liter.
Het gilde telt nu 465 leden. Hoogtepunten zijn het jaarlijkse feest in januari en het driejaarlijks koningsschieten.

Het verenigingslokaal is momenteel Café-restaurant Rayer.