vlag2

Beste gildebroeder,

Het bestuur van het St. Sebastianusgilde deelt mee dat het eerder aangekondigde Vogelschieten op 5 september helaas weer niet door kan gaan.

De huidige beperkingen en voorwaarden i.v.m. het covid-19 virus en de mogelijke gezondheidsrisico’s zorgen ervoor dat deze feestelijke dag niet het gezellige koningswaardige karakter krijgt zoals we dit graag zouden zien.

Vooralsnog zal het schieten verplaatst worden naar zondag 4 september 2022

Bestuur Sint Sebastianusgilde Arcen