vlag2

Beste gildebroeder,stsebastian cor gr

Langs deze weg willen wij jullie laten weten dat we met pijn in ons hart hebben moeten besluiten om de viering van ons traditionele Bastianusfeest 2021 niet door te laten gaan.

Door alle beperkingen en de regelgeving omtrent het Corona-virus, is het in onze ogen onmogelijk om een gezellige en veilige Bastianus te kunnen organiseren.

Verder zullen de bodes in het begin van het nieuwe jaar jullie niet thuis bezoeken om de uitnodiging voor de jaarvergadering aan te kondigen en het innen van de contributie.

We zullen jullie via onze website op de hoogte houden.

Blijf allemaal gezond en hopelijk tot het vogelschieten.

Met vriendelijke gildegroet,
De gildemeesters