vlag2

Tijdens onze traditionele officiersvergadering, de zaterdag voor Bastianus, was het voor onze sergeant Gerard Coenders zijn laatste vergadering bij het officierskorps. Koekie, zoals we hem beter kennen, heeft ervoor gekozen de grote oversteek te maken naar Broekhuizenvorst en zal daarom zijn functie moeten neerleggen. Voorzitter Peter van 't Hof vertelde dat Gerard altijd wel zorgde voor de nodige humor binnen de gelederen. Hij bedankte hem voor zijn inzet en reikte hem een herinnerings-oorkonde uit. 

oorkonde

De nieuwe Vôrsternaer zal de Bastianus echter niet de rug toekeren en we zullen hem nog evengoed in Arcen, al dan niet vergezeld van zijn mede-parochianen kunnen begroeten.

De vacante officiersplaats zal voor het eerst ingezet worden op Bastianus-maandag na de Gildemis in ons clublokaal.

Afslag dinsdag 21 januari 22.00 uur