vlag2

Op donderdag 24 april hebben we een bezoek gebracht aan ons erelid en ex 2e Gildemeester Paul van Boven.
Paul was erg verrast toen we hem verzochten ons te begeleiden naar ons clublokaal.
Bij café Rayer stond de familie van Paul en afgevaardigden van de voetbalclub, carnavals- en postzegelvereniging ons op te wachten.
Kort daarop verscheen burgemeester A. Scholten die namens de koning Paul benoemde tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.

Met een hapje en een drankje werd deze feestelijke dag nog erg gezellig.

paul004
Foto's