vlag2

Op onze laatste ledenvergadering is onze gildebroeder Ed Hegger unaniem gekozen tot onze nieuwe gildemeester.
Ed volgt hiermee Lot Knelissen op die na 21 jaar aangaf zijn functie over te willen dragen.
Lot  ontving voor zijn verdiensten een oorkonde van de voorzitter. Tijdens een korte toespraak vertelde Lot dat hij ontzettend trots was en het een eer vond om deze functie te mogen vervullen. Hij bedankte iedereen voor het vertrouwen en ontving een staande ovatie vanuit de zaal.

lot ed