vlag2

Een bijdrage van alle leden als tegemoetkoming in de kosten voor de koning.
Het Trômgeld wordt gelijktijdig met de contributie opgehaald en is vastgesteld op € 2,-

terug