vlag2

De 5 Gildemeesters maken uit van het  dagelijks bestuur.
De Gildemeester wordt gekozen op de algemene ledenvergadering voor een periode van 5 jaar.
Hierna kan deze zich weer voor een nieuwe termijn verkiesbaar stellen.
Huidige Gildemeesters van het St. Sebastianusgilde:

Gildemeesters

Peter Kallen - secretaris 2e Gildemeester

Dré Rayer - penningmeester 2e Gildemeester

Ed Hegger - gildemeester  Bestuurslid

Michael Meijboom -gildemeester Bestuurslid

Micha Peute - gildemeester - Bestuurslid

terug