vlag2

De 5 Gildemeesters maken uit van het  dagelijks bestuur.
De Gildemeester wordt gekozen op de algemene ledenvergadering voor een periode van 5 jaar.
Hierna kan deze zich weer voor een nieuwe termijn verkiesbaar stellen.
Huidige Gildemeesters van het St. Sebastianusgilde:

Gildemeesters

  1. Peter van 't Hof †- voorzitter 1e Gildemeester
  2. Peter Kallen - secretaris 2e Gildemeester
  3. Dré Rayer - penningmeester 2e Gildemeester
  4. Ed Hegger - Bestuurslid
  5. Michael Meijboom - Bestuurslid

terug