Oproep

Het Sint Sebastianusgilde is nog op zoek naar foto's en ander materiaal voor de website.

De redactie heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van fotomateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de redactie wenden.

hoed sjerp